.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.212.99.208
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
Відповіді для реєстрантів щодо UA-DRP

 1. Кого захищає процедура UA-DRP?

  UA-DRP - це процедура вирішення доменних спорів в домені .UA, яка покликана захистити правовласників від недобросовісного використання їх торговельних марок в доменних іменах.

 2. Як підтвердити факт добросовісного використання домену?

  Домен використовується добросовісно, якщо реєстрант:

  • використовує його в своїй некомерційній або комерційній діяльності,
  • не порушує при цьому прав інших правовласників,
  • має права чи законні інтереси на відповідну торговельну марку або широко відомий під використовуваним іменем.

  Непоодинокі випадки звернень правовласників щодо порушення їх прав в доменних іменах відбуваються внаслідок використання доменного імені торговим посередником. Торговий посередник або дистриб'ютор може добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені, якщо його використання відповідає певним вимогам. Ці вимоги, як правило, включають (1) фактичну пропозицію товарів та послуг, (2) використання веб-сайту тільки для продажу товарів та послуг під торговельною маркою правовласника, і (3) правдиве та зрозуміле означення характеру взаємин реєстранта з власником торговельної марки. Реєстрант також (4) не повинен намагатися монополізувати ринок доменних імен, які відображають відповідну торговельну марку. Досвід розгляду UDRP спорів демонструє, що не тільки авторизовані, але й неавторизовані реселери, дистриб'ютори, торгові посередники або постачальники послуг, які використовують доменне ім'я з торговельною маркою правовласника для здійснення продажу або ремонту товарів чи інших відповідних послуг правовласника, можуть добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені. Прецедентною справою, що встановила критерії наявності у дистриб’ютора законного інтересу на використання торговельної марки в доменному імені, є справа WIPO Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. Case No. D2001-0903, якою встановлюється тест "Окі Дата", що на нього спираються арбітри при розгляді даної категорії доменних спорів.

 3. Які обов’язкові умови має виконати заявник для задоволення скарги за процедурою UA-DRP?

  Для задоволення скарги, що подана за процедурою UA-DRP, заявник має продемонструвати, що:

  • домен ідентичний або оманливо подібний до торговельного знаку заявника
  • реєстрант домену не має прав чи законних інтересів щодо домену
  • домен зареєстрирований або використовується недобросовісно.

  Скарга підлягає задоволенню, якщо арбитр встановив наявність підстав задоволення скарги за всіма трьома критеріями. Стандарти доказування:

  • оцінка фактичних обставин: стандарт балансу ймовірностей;
  • надання доказів відсутності наявності у відповідача прав чи законних інтересів: для обґрунтування відсутності у відповідача прав чи законних інтересів заявник зобов’язаний надати докази prima facie ("розумні подстави вірити"). При встановленні арбітром обставин, що заявником надані такі докази, тягар доведення зворотнього переходить до відповідача, що означає, що фактично відповідач має надати докази належності йому прав чи законних інтересів щодо доменного імені.

 4. Як реєстрант дізнається про подану проти нього скаргу (відкриття адміністративного провадження)?

  Після отримання скарги WIPO перевіряє її на відповідність формальним вимогам для прийняття до провадження та верифікує дані реєстранта. За цим WIPO виносить повідомлення про відкриття адміністративного провадження, яке направляється разом із поданою скаргою поточному реєстранту на email, що зазначений в реєстраційних даних доменного імені. На час розгляду спору в WIPO, доменне ім'я буде заблоковане, тобто не буде можливості внести будь-які зміни в реєстраційні дані або перевести домен до іншого реєстратора на час розгляду спору в WIPO.

 5. Які обставини можуть бути обмеженнями для розгляду спору по процедурі UA-DRP?

  Обмеженням для розгляду доменного спору в WIPO може бути розгляд спору щодо того ж домену в суді. В такому випадку необхідно повідомити про це WIPO та реєстратора. Також необхідно повідомити WIPO та реєстратора, якщо в процесі розгляду справи у WIPO щодо домену подається позов до суду.

 6. Що може зробити реєстрант домену в процесі розгляду спору?
  • Після отримання позовної заяви:
   • зверніть увагу на відправника (хто зазначений заявником (complainant)
   • зафіксуйте дату отримання позову
   • перевірте назву доменного імені
  • Якщо у реєстранта існують особливі обставини, спричинені воєнними діями, проінформуйте про це вашого реєстратора. Адміністративна комісія буде брати до уваги такі обставини.

  • Зафіксуйте строк, до якого потрібно надати відповідь на позов - 20 днів (якщо необхідно, цей строк може бути продовжено згідно пунктів 5(a), (b), (e) Правил Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Рішення про особливості застосування UA-DRP)

  • Актуалізуйте контактні дані реєстранта, якщо реєстратор зазначив при реєстрації неповні дані або дані змінилися.

   Це важливо, оскільки тільки з коректними даними реєстранта можливо буде звернутися в суд, якщо потрібно буде оскаржити рішення WIPO. Тому, якщо реєстратор просить уточнити контактні дані реєстранта, зазначайте актуальні дані. Також це важливо, якщо реєстрантом зазначений посередник.

  • Наполягайте на використанні зручної мови розгляду спору.

   За умовчанням мовою адміністративного провадження приймається мова реєстраційної угоди.
   Проте сторони мають право клопотати про застосування іншої мови для адміністративного провадження.
   Ви маєте право обрати зручну для вас мову розгляду спору та наполягати на її використанні.

  Часто заявник намагається змінити мову розгляду спору. В такому випадку відповідайте на такий лист, якщо ви не володієте мовою, яку запропонував заявник та наполягайте на використанні мови реєстраційної угоди. Відсутність заперечень трактуватиметься на користь прийняття рішення про вибір мови розгляду, про яку подав клопотання заявник, якщо інші обставини справи не свідчать про те, що вибір мови адміністративного провадження утискатиме права реєстранта на захист.

  • Ви можете обрати арбітражну комісію з одним або трьома арбітрами, а також заявити відведення арбітру, якщо він здається вам необ’єктивним. Вибір комісії з трьома арбітрами потребує оплати з боку відповідача (пункт 5(d) Правил Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA).

  • Ретельно ставтеся до підготовки відповіді на позовну заяву.
   Ви можете готувати відповідь самі або залучати професійних юристів.
   Надайте відповідь відповідно до пункту 5(c) Правил Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA.
   Зразок відповіді опублікований на сайті - https://www.wipo.int/amc/uk/docs/response-ua.docx
   Під час підготовки відповіді необхідно враховувати специфіку розгляду спорів за процедурою UDRP: арбітр не проводить самостійного збору фактів, він лише аналізує надані сторонами матеріали. Від якості наданих відповідачем матеріалів та аргументів напряму залежить рішення арбітра.
   Також бажано ознайомитись із раніше розглянутими спорами, з яких можна взяти ідеї та стратегію захисту - https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/index.html

  • Якщо відповідач не надасть відповідь на позовну заяву, спір буде розглянуто WIPO, виходячи з матеріалів, що надійшли від заявника.

 7. Що може зробити реєстрант домену після прийняття рішення?

  У разі незгоди з рішенням Адміністративної комісії реєстрант домену може звернутися до українського суду для вирішення спору. Для того, щоб реєстратор мав підстави не виконати рішення Адміністративної комісії, реєстрант має протягом 10 днів надати докази подання позову до українського суду (можливо розширити цей строк згідно Рішення про особливості застосування UA-DRP).

  Обов’язкові умови до оформлення позову такі:

  • позов має бути поданий:
   • від особи, яка є відповідачем у поточному адміністративному провадженні WIPO
   • проти особи, яка є заявником (complainant) в поточному адміністративному провадженні WIPO
   • щодо оспоруваного доменного імені (списку доменних імен)
  • реєстрант має надати реєстратору копію позовної заяви з позначкою суду або копіюпозовної заяви з копіями розрахункового документа (поштової квитанції або фінансового чека), виданого відправнику поштового відправлення, та опису вкладення до поштового відправлення із зазначенням у ньому адреси, найменування адресата, номера поштового відправлення та поіменного переліку документів у вкладенні (пункт 4(k) Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA).

  Якщо реєстрант не подав позов до суду або не повідомив про це свого реєстратора та WIPO, то через 10 днів реєстратор виконує рішення Адміністративної комісії WIPO.

 8. Документи та корисна інформація.


0,027120 sec