.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 3.236.143.154
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA іншому реєстранту

 1. Ця Інструкція (надалі - Інструкція) розроблена з метою роз'яснення процедури переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA за власним бажанням реєстранта відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди.

 2. Переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA іншому реєстранту здійснюється за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим поточному реєстратору, тобто на підставі письмової заяви реєстранта доменного імені (зразок наведено у додатку №1 до цієї Інструкції) та заяви майбутнього реєстранта про прийняття відповідного доменного імені (зразок наведено у додатку №2 цієї Інструкції).

 3. До заяв додаються належним чином завірені копії таких документів:

  3.1. при переданні права власності на знак для товарів і послуг (надалі - Знак) до заяв додаються:

  • копія рішення Державної служби інтелектуальної власності України про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на Знак та/або виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на Знак.; або:
  • копія дублікату свідоцтва України на знак для товарів і послуг, виданого на ім'я нового власника Знака.

  3.2. при переданні права власності на Знак, який має охорону на території України у відповідності з міжнародними договорами, до заяв додається офіційний документ щодо дії міжнародної реєстрації на території України, з копією бібліографічних даних відповідної реєстрації.

  3.3. при укладенні ліцензійного договору про використання Знака, до заяв додаються:

  • копія рішення Державної служби інтелектуальної власності України про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про видачу ліцензії на використання Знака; або
  • копія ліцензійного договору про використання Знака або витяг з такого ліцензійного договору, в якому зазначено про передачу права користування відповідним доменним іменем.

 4. Заяви може підписувати будь-яка особа (представник), яка діє за дорученням, як реєстранта так і майбутнього реєстранта. У цьому випадку до заяв додається довіреність (довіреності) оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

 5. Переделегування доменного імені не здійснюється:
  • у разі відсутності у ліцензійному договорі про використання Знака пункту про передання права користування відповідним доменним іменем.Додаток 1
Зразок заяви реєстранта доменного імені

Повне офіційне найменування юридичної особи (реєстратора домену)

Реєстранта:
Повне офіційне найменування юридичної особи,
з зазначенням місцезнаходження,
телефону, електронної пошти,
адреси для листування (та ін.),
та Ф,І,О керівника
діючого на підставі (статуту, довіреності).


                Заява
Прошу переделегувати доменне ім`я ______________.ua новому реєстранту
______________________________________________________________________________
 (повне ім'я фізичної особи повне офіційне найменування юридичної особи,
      з зазначенням місця проживання (місцезнаходження)

Додатки:
1. Підпис ________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П.

Дата _____________________ 

Додаток 2
Зразок заяви майбутнього реєстранта доменного імені 

Повне офіційне найменування юридичної особи (реєстратора домену) 

Повне офіційне найменування юридичної особи, 
з зазначенням місцезнаходження, 
телефону, електронної пошти, 
адреси для листування (та ін.), 
та Ф,І,О керівника
діючого на підставі (статуту, довіреності).
 

                Заява
Прошу переделегувати доменне ім`я ______________.ua новому реєстранту
______________________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи повне офіційне найменування юридичної особи,
       з зазначенням місця проживання (місцезнаходження)

Додатки:
1. Підпис ________________________ (Ініціали і прізвище) 

М.П.

Дата _____________________ 
0,009862 sec