.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 3.233.242.67
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
Роз'яснення N 2 до Правил домену .UA

від 20 червня 2008 року

Щодо транслітерації діакритичних знаків (напівсимволічних додатків до літер)

Адміністратор домену .UA з метою якнайповнішого захисту прав та інтересів власників торговельних марок від кіберсквотингу та інших видів можливого порушення їх прав в частині делегування доменних імен, виходячи з того, що:

 • почали надходити звернення реєстраторів та реєстрантів щодо делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA на підставі реєстрації торговельних марок, що містять літери з діакритичними знаками, як-от: à, á, â, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ò, ó, ô, ù, ú, û, ý, що використовуються у французькій та деяких інших мовах;
 • чинна редакція Правил домену .UA не врегульовує окремо питання транслітерації літер з діакритичними знаками;
 • до введення в дію оновленої редакції Правил домену .UA, актуальною є потреба роз'яснення питання щодо транслітерації таких літер та делегування приватних доменів другого рівня в домені .UA особам, що мають права на відповідні торговельні марки;
 • чинний технічний стандарт написання доменних імен в домені .UA передбачає використання обмеженого набору символів ASCII (American Standard Code for Information Interchange), що базується на англійському алфавіті;

враховуючи, що:

 • адміністрування домену .UA здійснюється відповідно до Правил домену .UA, з врахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, WIPO, а також міжнародного досвіду адміністрування публічних доменів;
 • напрацьовано значний досвід розв'язання доменних спорів Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), що закріплено у численних рішеннях Центру арбітражу і медіації (WIPO Arbitration and Mediation Center), прийнятих за Єдиною політикою вирішення спорів про доменні імена (UDRP);

а також беручи до уваги такі положення Правил домену .UA:

 • Відповідно до п. 3.2. зазначених Правил приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Термін "Знак" відповідно до п. 1.6. Правил домену .UA означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка сама є об'єктом правової охорони.
 • Згідно п. 3.4. Правил домену .UA написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано Знак,

Адміністратор дослідив та взяв до уваги викладені нижче положення, що знайшли своє обґрунтування та застосування при вирішенні доменних спорів, пов'язаних із літерами з діакритичними знаками (циркумфлексом "^", акутом "´", гравісом "`", тремою "¨", седилем "¸") у захищених торговельних марках та відповідних доменних іменах, а саме:

 • точна транслітерація торговельної марки повинна братися до уваги, як найбільш природна її транслітерація з врахуванням обмеження системи доменних імен щодо символів, які можуть бути використані як частина доменного імені;
 • літери з діакритичними знаками не входять до алфавіту французької та деяких інших мов (відповідні правописи передбачають ці нестандартні шрифтові одиниці для відображення особливостей вимови голосних);
 • візуальна і фонетична відмінність між словами, котрі містять літери з діакритичними знаками та словами, які містять такі ж літери однак без діакритичних знаків, є незначною. Такої малозначної різниці недостатньо для спростування висновку про схожість до ступеню сплутування, адже визначальною є візуальна схожість;
 • оскільки в англійській та американській мовах діакритичні знаки не застосовуються, то в доменах, похідних від відповідних торговельних марок, що в оригінальному написанні містять додаткові частини букв, використовується т.зв. англізована форма, тобто без будь-яких позначок над літерами. Таким чином, доменне ім'я, в якому відсутні діакритичні знаки, повністю містить формулювання захищеного торговельного знаку, в якому їх використано і по суті складається з того ж самого слова, відсутність діакритичних знаків не є значущою у визначенні того, чи є доменне ім'я ідентичним або подібним до межі сплутування до торговельної марки. Доменне ім'я за таких умов залишатиметься надзвичайно схожим на торговельний знак за звучанням та значенням, незважаючи на зображувальні елементи торговельного знаку;
 • також потребує уваги той факт, що багато користувачів Інтернету використовують англійську клавіатуру, на якій діакритичні знаки відсутні й тому користувачі схильні їх ігнорувати при введенні доменних адрес;
 • існує вірогідність сплутування торговельних марок, що в оригінальному написанні містять діакритичні знаки, та доменів без них над відповідними літерами;
 • Інтернет-користувачі, особливо поза межами країн, де звичним і традиційним є використання діакритичних знаків, шукаючи необхідний сайт, схильні задавати для пошуку ім'я без них, тому можуть бути введені в оману спрямуванням на сайт іншої особи, ніж та, що має захищену торговельну марку з діакритичними знаками, виконану у написанні згідно з відповідним правописом;

Літери з діакритичними знаками: à, á, â, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ò, ó, ô, ù, ú, û, ý, не містяться у стандартному коді ASCII, тобто, технічно необхідно опускати діакритичні знаки в доменному імені, тому вони традиційно замінюються для цілей он-лайн на відповідні літери без діакритичних знаків, що є загальною практикою. Більше того, Адміністративною Комісією при ВОІВ діакритичні знаки було визнано нестандартними шрифтовими одиницями і віднесено до зображень.

Зважаючи на те, що так звані "Internationalized Domain Names" (IDN), які дозволяли включення діакритичних знаків у доменні імена стали доступними для доменних імен .ch та деяких інших й з огляду на неминучість плутанини при існуванні обох варіантів імен (з та без таких знаків), з метою захисту прав споживачів доцільно, щоб обидва варіанти транслітерації використовувались в доменних іменах однією особою.

Зважаючи на викладене вище, а також діючи в межах пунктів 3.2., 3.4. та 1.6. Правил домену .UA, Адміністратор вважає допустимим та доцільним делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту, якщо при цьому специфічні елементи Знака, діакритичні знаки "^", "´", "`", "¸", "¨" опущено.

Наприклад:

No. Літера з діакритичним знаком Допустимий варіант транслітерації
1 à, á, â "a"
2 ò, ó, ô "o"
3 ù, ú, û "u"
4 ç "c"
5 ì, í, î, ï "i"
6 è, é, ê, ë "e"
7 ý, ÿ "y"

Роз'яснення підлягає опублікуванню на офіційному сайті Адміністратора домену .UA (www.hostmaster.ua). Роз'яснення підлягає застосуванню з дня опублікування.

Використані матеріали справ адміністративної комісії Центру арбітражу та медіації ВОІВ:

 1. Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza Case No. DCH2004-0012 від 31 серпня 2004 року.
 2. 2.LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, L'OREAL v. 10 Selling Case No. D2008-0226.
 3. 3.Kelemata S.p.A. v. Mr. Hugo Bazzo Case No. D2003-0594 від 16 вересня 2003.
 4. 4.Supre Pty Ltd v. Paul King Case No. DAU2004-0006.
 5. 5.Kelemata S.p.A. v. Mr. Bassarab Dungaciu, WIPO Case No. D2003-0849.
 6. 6.Esteé Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net і Jeff Hanna, WIPO Case No. D2000-0869.
 7. 7.Telecom SA v. ITM INC. Case No. D2005-0128 17 травня, 2005.
 8. 8.Fortuneo v. Johann Guinebert Case No. D2001-0781.
 9. 9.Société des Hôtels Méridien v. ABC-Consulting Case No. D2004-0792.
 10. 10.Cherie Fm v. Mr. Franck Sablon-Dauberton, WIPO Case No. D2003-0486.
 11. 11.France Printemps v. Reinhard Herrmann Case No. D2007-0971.
 12. 12.ALK-Abelló A/S v. Manila Industries Inc. Case No. D2006-1033.
 13. 13.Ross-Simons of Warwick, Inc. v. Noel Summers Case No. D2004-0194.
 14. 14.Banco Itaú S.A. v. F. Nazar Case No. D2003-0454.
 15. 15.Rosa María Clara Pallarés v. Dennis Heinz Case No. D2005-0548.
 16. 16.LLADRÓ COMERCIAL, S.A and LLADRO USA, INC. v. YESTERDAYS SOUTH, INC. Case No. D2000-1358.0,013855 sec