.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 3.233.242.67
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
Роз'яснення N 1 до Правил домену .UA

від 15 травня 2008 року

Щодо транслітерації умляутованих літер "ä", "ö", "ü".

Адміністратор домену .UA з метою якнайповнішого захисту прав та інтересів власників торговельних марок від кіберсквотингу та інших видів можливого порушення їх прав в частині делегування доменних імен, виходячи з того, що:

 • почастішали звернення реєстраторів та реєстрантів щодо делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA на підставі реєстрації торговельних марок, що містять умляутовані літери: "ä", "ö", "ü", що використовуються в німецькій та деяких інших мовах;
 • чинна редакція Правил домену .UA не врегульовує окремо питання транслітерації умляутованих літер "ä", "ö", "ü";
 • до введення в дію оновленої редакції Правил домену .UA, актуальною є потреба роз'яснення питання щодо транслітерації умляутованих літер "ä", "ö", "ü" та делегування приватних доменів другого рівня в домені .UA особам, що мають права на відповідні торговельні марки;

 • чинний технічний стандарт написання доменних імен в домені .UA передбачає використання обмеженого набору символів ASCII (American Standard Code for Information Interchange), що базується на англійському алфавіті;

враховуючи, що:

 • адміністрування домену .UA здійснюється відповідно до Правил домену .UA, з врахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, WIPO, а також міжнародного досвіду адміністрування публічних доменів;
 • напрацьовано значний досвід розв'язання доменних спорів Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), що закріплено у численних рішеннях Центру арбітражу і медіації (WIPO Arbitration and Mediation Center), прийнятих за Єдиною політикою вирішення спорів про доменні імена (UDRP);

а також беручи до уваги такі положення Правил домену .UA:

 • Відповідно до п. 3.2. зазначених Правил приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Термін "Знак" відповідно до п. 1.6. Правил домену .UA означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка сама є об'єктом правової охорони.
 • Згідно п. 3.4. Правил домену .UA написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано Знак,

Адміністратор дослідив та взяв до уваги викладені нижче положення, що знайшли своє обґрунтування та застосування при вирішенні доменних спорів, пов'язаних із умляутованими літерами "ä", "ö", "ü" в захищених торговельних марках та відповідних доменних іменах, а саме:

 • точна транслітерація торговельної марки повинна братися до уваги, як найбільш природна її транслітерація з врахуванням обмеження системи доменних імен щодо символів, які можуть бути використані як частина доменного імені;
 • літери "ä", "ö", "ü" є умляутованими варіантами літер відповідно "а" "о" "u", до яких додано діакритичний знак - умляут (надрядкова двокрапка, що ставиться над літерами "а" "о" "u" для відображення явища умляута голосних), тобто відмінність, особливо візуальна, але також і фонетична є незначною.
 • оскільки англійський та американський алфавіти не мають такого діакритичного знака, як умляут, то в доменах, похідних від відповідних торговельних марок, що в оригінальному написанні містять умляути, використовується т.зв. англізована форма, тобто без умляутів над відповідними літерами. Таким чином захищена торговельна марка, в якій використано умляути, і відповідне доменне ім'я, в якому не використано умляути, складається точно з тих самих вербальних елементів, окрім умляутів, тому відсутність умляутів не є значущими у визначенні того, чи є доменне ім'я ідентичним або подібним до межі сплутування до торговельної марки;
 • також потребує уваги той факт, що багато користувачів Інтернету використовують англійську клавіатуру, яка має умляути за символи, а не за літери, і тому користувачі схильні ігнорувати умляути при введенні доменних адрес;
 • існує вірогідність сплутування у свідомості англомовних осіб торговельних марок, що в оригінальному виконанні містять умляути, та доменів без умляутів над відповідними літерами;
 • Інтернет-користувачі, особливо з-поза меж країн, де звичним і традиційним є використання умляутів, шукаючи необхідний сайт, схильні задавати для пошуку ім'я без умляутів, тому можуть бути введені в оману, коли їх буде спрямовано на сайт іншої особи, ніж та, що має захищену торговельну марку з використанням умляуту в оригінальному написанні;
 • умляутовані "ä", "ö", "ü", які не є в межах стандартного коду ASCII, традиційно замінюються для цілей он-лайн на диграфи (двобуквені писемні знаки), як-от: "ae" ("ä"), "oe" ("ö"), "ue" ("ü") - це загальна практика, що засвідчується як e-mail адресами, що використовуються відповідними правовласниками торговельних марок з умляутами, так і доменними іменами відповідних географічних назв (наприклад, доменне ім'я німецького міста München (Мюнхен) - muenchen.de).
 • Оскільки умляути не існують в англійському алфавіті і не можуть бути використані у доменних іменах, транслітерувати слова з умляутами, замінюючи їх наступним чином: або 1) шляхом додаванням літери "e" або 2) шляхом прибиранням крапок взагалі, пишучи англійською, в тому числі в доменних іменах, - це є загальноприйняті інтернаціональні способи. Обидва способи загальновживані та широко використовуються. З огляду на неминучість плутанини при існуванні обох імен, з метою захисту прав споживачів доцільно, аби обидва варіанти транслітерації умляуту використовувались в доменних іменах однією особою.

Зважаючи на викладене вище, а також діючи в межах пунктів 3.2., 3.4. та 1.6. Правил домену .UA, Адміністратор вважає допустимим та доцільним делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту, якщо при цьому специфічні елементи Знака, умляутовані "ä", "ö", "ü", транслітеровано наступним чином:

No. Умляутована літера Допустимі варіанти транслітерації
1 ä ae a
1 ö oe o
1 ü ue u

З метою запобігання кіберсквотингу в тому числі допустиме делегування власником відповідного Знака доменних імен в обох варіантах транслітерації.

Роз'яснення підлягає опублікуванню на офіційному сайті Адміністратора домену .UA (www.hostmaster.ua). Роз'яснення підлягає застосуванню з дня опублікування.Використані матеріали справ адміністративної комісії Центру арбітражу та медіації ВОІВ:

 1. FC Bayern München AG v. Peoples Net Services Ltd. Case No. D2003-0464 від 15 липня 2003 року ( домени: bayernmuenchen.net та bayernmunchen.net)
 2. Voigtländer GmbH v. John Voigtlander Case No. D2003-0095 (домен )
 3. Voigtländer GmbH v. The Photo Village, Inc.Case No. D2004-0872 від 10 січня 2005 року (домени: voigtlandershop.biz and voigtlandershop.net)
 4. Yildiz Holding A.S., Ülker Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. v. Dr. Mehmet Kahveci Case No. D2002-1141 від 19 лютого 2003 року (домен ulker.com)
 5. Küstritzer Schwarzbierbrauerei v. Macros-Telekom Corp.Case No. D2001-0936 від 18 грудня 2001 року (домен koestritzer.com)
 6. Deutsche Bürse AG v. Pertshire Marketing, Ltd Case No. D2006-0786 від 17 серпня 2006 року домен deutscheborse.com)
 7. Müvenpick Holding AG v. Olive Tree Products Case No. D2000-1540 від 30 грудня 2000 року (домен movenpickhotels .com)0,012614 sec