.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.212.99.208
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
РІШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ N9

Протокол N2 від 19 квітня 1996 р.

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч.4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови НАН України, УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити як нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).
 2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна таблиця застосовується при відтворенні українських власних назв засобами англійської мови у законодавчих та офіційних актах.
 3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у разі необхідності, з Комісією.

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С.ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар Комісії
Ю.ЗАЙЦЕВ

Додаток до рішення No.9
української комісії з питань правничої термінології
протокол No.2 від 19 квітня 1996 р.

Нормативна таблиця для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

No. Укр. Літери Лат. Літери Примітки Приклади застосування
1 А A - Алушта Alushta
2 Б B - Борщагівка Borschahivka
3 В V - Вишгород Vyshhorod
4 Г H , gh Н - у більшості випадків Гадяч,
Згорани
Hadiach,
Zghorany
5 Ґ G - Ґалаґан Galagan
6 Д D - Дон Don
7 Е E - Рівне Rivne
8 Є Ye , ie Ye - на початку слова,
ie - в інших позиціях
Єнакієве,
Наєнко
Yenakiieve,
Naienko
9 Ж Zh - Житомир Zhytomyr
10 З Z - Закарпаття Zakarpattia
11 И Y - Медвин Medvyn
12 І I - Іршава Irshava
13 Ї I Yi - на початку слова,
I - в інших позиціях
Їжакевич,
Кадіївка
Yizhakevych,
Kadiivka
14 Й Y , i Y - на початку слова,
i - в інших позиціях
Йосипівка,
Стрий
Yosypivka,
Stryi
15 К K - Київ Kyiv
16 Л L - Лебедин Lebedyn
17 М M - Миколаїв Mykolaiv
18 Н N - Ніжин Nizhyn
19 О O - Одеса Odesa
20 П P - Полтава Poltava
21 Р R - Ромни Romny
22 С S - Суми Sumy
23 Т T - Тетерів Teteriv
24 У U - Ужгород Uzhhorod
25 Ф F - Фастів Fastiv
26 Х Kh - Харків Kharkiv
27 Ц Ts - Біла Церква Bila Tserkva
28 Ч Ch - Чернівці Chernivtsi
29 Ш Sh - Шостка Shostka
30 Щ Sch - Гоща Hoscha
31 Ь   ' - Русь,
Львів
Rus',
L'viv
32 Ю Yu , iu Yu - на початку слова,
iu - в інших позиціях
Юрій,
Крюківка
Yurii,
Kriukivka
33 Я Ya , ia Ya - на початку слова,
ia - в інших позиціях
Яготин,
Ічня
Yahotyn,
Ichnia
34   ' ia - Знам'янка Znamianka

Правила відтворення українських власних назв засобами англійської мови.

 1. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.
 2. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано в нормативній таблиці, коментар до якої наведено нижче.
 3. Вимоги цих правил не обов'язкові для запису українських імен іноземних громадян.

Коментар до нормативної таблиці: У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає:

а) орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, th, ch, sh, наприклад, Запоріжжя - Zaporizhia,

б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень -ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -'o-, -'i-) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Приклади:

Українська форма: Спрощена транслітерація: Точна транслітерація:
ЛьвівLvivL'viv
АнаньївAnanivAnan'iv
Стеф'юкStefiukStef'iuk
Короп'єKoropieKorop'ie

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С.ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар комісії
Ю.ЗАЙЦЕВ

РОЗ'ЯСНЕННЯ щодо особливостей застосування нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови.

 1. Звичайно застосовується спрощена транслітерація. Точна транслітерація вживається тільки в окремих випадках і за погодженням з Українською комісією з питань правничої термінології та Інститутом української мови НАН України.
 2. Зберігають традиційне написання такі власні назви:
  • Ukraine (вживається без артикля the)
  • Crimea
  • Black Sea
  • Sea of Azov
 3. В окремих випадках і за умов, коли це не суперечить правилам оформлення відповідного документа, транслітерована власна назва може дублюватися у дужках традиційним написанням, наприклад:
  Dnipro (Dnieper)

Голова Української комісії з питань правничої термінології
С.ГОЛОВАТИЙ
Директор Інституту української мови
НАН України
О.ТАРАНЕНКО


0,010069 sec