.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 34.204.198.73
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
Роз'яснення N 4 до Правил домену .UA

від 15 жовтня 2008 року

Щодо відображення в доменних іменах Знаків, в текстовій частині яких використані літери, що за своїм зображенням є спільними для латиниці та кирилиці.

Адміністратор домену .UA, керуючись:

 • Цивільним кодексом України
 • Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вiд 15.12.1993 зі змінами та доповненнями
 • Правилами домену .UA

беручи до уваги те, що:

 • Відповідно до п. 3.2. Правил домену .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Термін "Знак" відповідно до п. 1.6. Правил домену .UA означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка сама є об'єктом правової охорони.
 • Згідно п. 3.4. Правил домену .UA написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано Знак;
 • Згідно п. 3.5 Правил домену .UA здійснюється латинська транслітерація Знака, який містить символи кириличного алфавіту.
 • Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України так само, як і відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) є позначення, саме зображення позначення наводиться у відповідному свідоцтві.

враховуючи досвід розв'язання доменних спорів Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), що закріплено у численних рішеннях Центру арбітражу і медіації (WIPO Arbitration and Mediation Center), прийнятих за Єдиною політикою вирішення спорів про доменні імена (UDRP), та спираючись на:

 • ГОСТ 16876-71 (Ст. СЭВ 1362-78) "Правила транслитерации кирилловского алфавита буквами латинского алфавита";
 • транслітераційну таблицю "УЛ" ("Українська Латиниця"), рекомендовану для української мови, затверджену Держстандартом України 18 жовтня 1995 р.;
 • "Нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови., затверджену рішенням .8 української комісії з питань правничої термінології, протокол .2 від 19 квітня 1996 р.

беручи до уваги, що деякі літери за своїм зображенням є спільними для латиниці та кирилиці, а саме:

 • великі літери: "А", "У", "О", "Е", "В", "І", "К", "М", "Н", "Р", "С", "Т", "Х"
 • маленькі літери: "а", "у", "о", "е", "і", "х", "р", "с"

діючи в межах пунктів 3.2., 3.4., 3.5. та 1.6. Правил домену .UA,

вважає допустимим та доцільним делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

При цьому, якщо Знак містить виключно літери, зазначені в цьому Роз'ясненні вище, що унеможливлює визначити однозначно, чи текстова частина Знаку викладена кирилицею, чи латиницею, з метою якнайповнішого захисту прав власників Знаків доцільно забезпечити делегування доменних імен у обох варіантах (на вимогу реєстранта), транслітерування здійснюється у відповідності з наведеною таблицею:

NЛітера
кирилицею
Транслітерування
літери
з кирилиці
у латиницю
1АA
2УU
3ОO
4ЕE
5ВV
6ІI
7КK
8МM
9НN
10РR
11СS
12ТT
13ХKh
14аa
15уu
16оo
17еe
18іi
19хkh
20рr
21сs

Таким чином домені імена будуть виглядати так, наприклад:

NЗображення
Знаку
Варіант І
доменного імені
Варіант ІІ
доменного імені
(як транслітерація
кириличного знаку)
1АВТОabto.uaavto.ua
2автоavto.ua-
3xopxop.uakhor.ua
4copcop.uasor.ua

Обидва варіанти доменних імен відповідно до Правил домену .UA можуть бути делеговані на підставі одного Свідоцтва, та можуть використовуватись одним реєстрантом. Також реєстрант має право на делегування будь-якого одного доменного імені з двох варіантів, у цьому випадку інший реєстрант має право на делегування доменного імені, яке залишилось вільним, у разі наявності у нього прав на використання Знака, який дозволяє делегування такого доменного імені згідно Правил домену .UA.

Реєстранти, які до введення в дію цього Роз'яснення володіють Знаком, що підпадає під дію цього Роз'яснення, та вже користуються доменним іменем, за бажанням мають право на делегування другого доменного імені, на яке вони мають право у відповідності до цього Роз'яснення.

Дане Роз'яснення підлягає опублікуванню на офіційному сайті Адміністратора домену .UA (www.hostmaster.ua).
0,012022 sec