.UA ccTLD
.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.223.39.67
 
 Інформація щодо nic-handle
 -UANIC
 Інформація щодо epp-contact
 Транслітерація
 Публічні домени

Міжнародне співробітництво
Словник термінів

Адміністрування домену

сукупність заходів з організаційно-технічної підтримки функціонування домену, визначення порядку його використання.

Делегування домену

розміщення та збереження інформації про доменне ім'я та відповідних йому серверах доменним імен (DNS) на серверах DNS домену верхнього рівня, що забезпечує функціонування домену в мережі Інтернет.

Доменне ім'я (домен)

частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка позначається унікальним доменним іменем, обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) та централізовано адмініcтрується.

Домен верхнього рівня (англ. Top-level domain - TLD)

являє собою найбільш загальну частину ієрархії доменного імені (у записі - кінцева частина імені домену, відділена крапкою). Домени верхнього рівня розподіляються на :

  • домени загального призначення (generic TLD - gTLD); перелік доменів див. http://www.iana.org/gtld/gtld.htm;
  • домени верхнього рівня коду країни (country code TLD - ccTLD). Такі домени складаються з двох літер i, як правило, відповідають кодам країн, закріпленим у стандарті ISO 3166. Перелік доменів див.http://www.iana.org/root-whois/index.html;

Кореневі сервери DNS

це сервери DNS, які містять інформацію про домени верхнього рівня. Основні кореневі сервери DNS позначаються латинськими буквами від A до M. Ними управляють різні організації, які діють за угодою з США. (див. http://www.icann.org/committees/dns-root/y2k-statement.htm).

Реєстрант

особа, яка використовує і розпоряджається доменним іменем протягом строку реєстрації на підставі договору з Реєстратором. Реєстрант є Адміністратором відповідного доменного імені.

Реєстратор

юридична особа, яка надає Реєстрантам послуги, необхідні для делегування їм доменів, а також виконує технічні заходи по забезпеченню цієї процедури та передачі необхідної інформації в реєстраційну базу даних.

Реєстр

центральна база даних домену, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для функціонування та обслуговування доменів.

DNS (англ. Domain Name System - система доменних імен)

це система, яка дозволяє перетворювати символьні імена доменів у IP-адреси (і навпаки) у мережах TCP/IP.

DNS-сервер

Необхідною умовою для використання доменних імен у мережі Інтернет є делегування домену (встановлення відповідності доменного імені до певного фізичного серверу або серверів.

Працездатність делегованого домену забезпечується серверами DNS - програмно-апаратними комплексами, які містять необхідну інформацію про домен та надають її у відповідності до технічних вимог мережі Інтернет.

IP-адреса

унікальна адреса пристрою (комп'ютера, мережевого пристрою), підключеного до Інтернет чи до локальної мережі. IP-адреса являє собою 32-бiтове (за версією IPv4) чи 128-бiтове (за версією IPv6) двійкове число. Загальноприйнятою формою запису IP-адреси (IPv4) є запис у вигляді чотирьох десятинних чисел (від 0 до 255), розділених крапками (наприклад, 127.0.0.1). Розподіленням IP-адрес займаються регіональні інтернет-реєстратори (Regional Internet Registry, RIR):

  • RIPE NCC - обслуговує Європу, Центральну Азію, Ближній Схід;
  • ARIN - обслуговує Північну Америку;
  • APNIC - обслуговує країни Південно-Східної Азії;
  • AfriNIC - обслуговує країни Африки;
  • LACNIC - обслуговує країни Південної Америки та басейну Карибського моря.

RFC

запит коментарів (англ. Request for Comments, RFC) - документ з серії пронумерованих інформаційних документів Інтернет, які містять технічні специфікації та стандарти, що широко використовуються у мережі Інтернет. Докладніше - див. http://www.rfc-editor.org/

WHOIS

один з стандартних сервісів мережі Інтернет. За протоколом whois можна отримати інформацію про різноманітні об'єкти та їх контактних осіб. Наприклад, можна дізнатися, чи зареєстроване доменне ім'я, хто є його реєстрантом, отримати інформацію про DNS-сервери тощо. За IP-адресою можна дізнатися про назву організації, якій виділений цей блок адрес, як він маршрутизується, хто відповідає за працездатність цієї ділянки мережі тощо.

Інформацію про зареєстровані домени можна отримати через Whois сервiс відповідних реєстрів:0,027404 sec