Основні положення Концепції розвитку системи доменних імен в домені UA


1. Домен верхнього рівня UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (ICANN). ICANN має статус міжнародної безприбуткової приватної організації, що розташована в США та діє від імені і в інтересах всіх користувачів Інтернет.

2. Отже, делегування, адміністрування та технічний супровід доменних імен у домені UA мають здійснюватися відповідно до правил ICANN, що передбачають такі принципи:

2.1 додержання законних інтересів користувачів Інтернет;
2.2 наступництва, як механізму забезпечення стабільності;
2.3 технологічної надійності.

3. З метою додержання національних інтересів України, делегування, адміністрування та технічний супровід доменних імен в домені UA мають здійснюватися із неухильним дотриманням чинного законодавства України.

4. Згідно правил ICANN:

- домен верхнього рівня UA є публічним, тобто його адміністрування та технічний супровід здійснюються в інтересах спільноти всіх користувачів Інтернет України;
- доменні імена другого та наступних рівнів в домені UA також можуть бути публічними.

З метою реалізації принципу, згаданого у п.2.1 вище, делегування доменних імен у публічному домені здійснюється виключно на засадах рівності інтересів всіх членів тієї спільноти, в інтересах якої делегується цей публічний домен.

Інші особливості правового статусу публічних доменів визначаються правилами ICANN та правилами адміністрування відповідного домену.

Домен набуває статусу публічного при делегуванні, за рішенням адміністратора домена попереднього рівня.

5. З огляду на викладене вище, подальший розвиток системи доменних імен в домені UA, як національної складової всесвітньої системи доменних імен, має враховувати такі вихідні положення:

- делегування та адміністрування доменних імен в домені UA здійснюється його адміністратором, що отримав відповідні повноваження від ICANN;
- делегування та адміністрування публічних доменів в домені UA здійснюється адміністратором відповідного домену, що отримує повноваження від адміністратора домену попереднього рівня;
- адміністратор домену визначає правила адміністрування цього домену, які не можуть суперечити правилам ICANN та правилам адміністрування домену попереднього рівня.

6. Здійснюючи дії з делегування, адміністрування та технічного супроводу публічного домену, адміністратор несе повну відповідальність за додержання правил ICANN та правил адміністрування відповідного домену. За здійснення дій з делегування доменного імені в публічному домені та дій з адміністрування та технічного супроводу цього публічного домену адміністратор не отримує винагороди, але має право на відшкодування витрат, пов'язаних з такими діями.

7. Згідно правил ICANN, доменне ім'я не є об'єктом права власності.

8. З метою додержання принципу технологічної надійності, згаданого у п.2.3 вище, адміністратор доменного імені повинен відповідати кваліфікаційним та технічним вимогам, що їх встановлено правилами ICANN та правилами адміністрування домену попереднього рівня. Як наслідок, адміністратор публічного домену перед делегуванням доменного імені певній особі, зобов' язаний у спосіб, передбачений правилами адміністрування відповідного домену, пересвідчитись у відповідності цієї особи вищевказаним вимогам. Доменне ім'я в публічному домені може делегуватися такій особі в інтересах третіх осіб.

9. З метою додержання національних інтересів України, а також забезпечення державного та суспільного контролю за неухильним дотриманням адміністраторами доменів положень "Концепції розвитку системи доменних імен в домені UA", бажано створити постійно діючий державний наглядовий орган з представників компетентних органів державної влади та спільноти користувачів Інтернет України.

Схвалено діючими адміністраторами публічних доменів:

Адміністратор домену UA Дмитро Кохманюк
Технічний адміністратор домену UA Ігор Свиридов
Адміністратор домену COM.UA Андрій Блохінцев
Технічний адміністратор доменів COM.UA, KIEV.UA Світлана Ткаченко
Адміністратор домену GOV.UA Олексій Балабушевич
Адміністратор домену ORG.UA Віктор Форсюк
Адміністратор домену EDU.UA Катерина Петруша
Адміністратор домену NET.UA Ігор Романенко
Адміністратор доменів KIEV.UA, KV.UA Сергій Гульчук
Адміністратор доменів POLTAVA.UA та PL.UA Тарас Гейченко
Адміністратор доменів KHARKOV.UA, KH.UA Ігор Михайленко
Адміністратор доменів UZHGOROD.UA, UZ.UA Олег Нікітін
Адміністратор доменів CHERNIVTSI.UA, CV.UA ТзОВ "Юнітрейд Про" Сергій Полонський
Адміністратор доменів CRIMEA.UA, SEBASTOPOL.UA Петро Неверодський
Адміністратор доменів TERNOPIL.UA, TE.UA Роман Ткачук
Адміністратор доменів DONETSK.UA, DN.UA, LUGANSK.UA, LG.UA Олександр Драчук
Адміністратор доменів KHMELNITSKIY.UA, KM.UA Максим Мазурок
Директор ТзОВ "Хостмайстер" Борис Мостовий